Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 18 2017

0872 0f76
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie.
Dlatego jesteśmy jebnięte.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
0252 5eda
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viakatastrofo katastrofo
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viakatastrofo katastrofo

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viakatastrofo katastrofo
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera
8486 0aaf 500
Reposted fromhighringo highringo viaszydera szydera
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
8708 4628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaszydera szydera
8685 edff 500
Reposted fromtichga tichga viaviva-salvadore viva-salvadore
Reposted fromweightless weightless viavigil vigil
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny
Wśród mężczyzn uganiających się za wieloma kobietami możemy bez trudu dostrzec dwie kategorie. Jedni szukają we wszystkich kobietach swego subiektywnego i zawsze takiego samego snu o kobiecie. Innych gna pragnienie, by posiąść nieskończoną różnorodność obiektywnego świata kobiet. Namiętność tych pierwszych jest l i r y c z n a: szukają w kobiecie samych siebie, swego ideału, i wciąż się rozczarowują, ponieważ ideał to, jak wiadomo, coś takiego, czego nigdy się nie da znaleźć. Rozczarowanie, które ich gna od jednej kobiety do drugiej, daje ich niestałości rodzaj romantycznego usprawiedliwienia, tak że wiele sentymentalnych dam jest skłonnych wzruszyć się ich wytrwałą poligamicznością. Namiętność tych drugich jest e p i c k a, i kobiety nie widzą w niej niczego wzruszającego: mężczyzna nie szuka w kobietach żadnego subiektywnego ideału, dlatego wszystko go w nich interesuje i nic go nie może rozczarować. I właśnie ta niemożność rozczarowania ma w sobie coś gorszącego. Namiętność epickiego dziwkarza wydaje się ludziom niczym nie okupiona (nie okupiona rozczarowaniem).
— "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted byzupsonkmjpurplecornflowersvoine
Co to jest kokieteria? Można by chyba powiedzieć, że jest to takie zachowanie, które ma temu drugiemu dać do zrozumienia, że zbliżenie seksualne jest możliwe, przy czym ta możliwość nie może nigdy wyglądać jak pewność. Mówiąc inaczej: kokieteria to niezobowiązująca obietnica spółkowania.
— "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted bygabuniazupsonkmjdancingwithaghostbeliveinmenothingwrongnrvcpodkreslajmniesweetnothingglottibluebellworldinmyfocusBloodEveczekoladowezatraceniepersona-non-grataLusiabanshekotficalekkaprzesadaeternaljourney2708nocnerozmowyokosmosieAinsworthCassczekoladowysendesperateeepapermansokoblackberry21whatkatefeelBirdofParadiseBilorasniezynkatirowka
1316 d57e 500
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
Reposted bygabuniazupsondancingwithaghostpurplecornflowerskmjnothingwrongchocolate1508szyderaoutlinedualistyczniecleriiZoonk11laparisienneyouaresonaivezupsonczekoladowezatracenieorientalnazupaDorin11littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl