Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viasplendiid splendiid
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viasplendiid splendiid
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatake-care take-care
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viakarlwho karlwho
7549 8a03 500
Reposted fromniee niee viasadporn sadporn
3445 34f4 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarisky risky
8676 f9a9 500
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasplendiid splendiid
1980 9ae4
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasplendiid splendiid
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus viakatastrofo katastrofo
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viasplendiid splendiid
5522 1ede
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakatastrofo katastrofo
7633 e75e 500
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakatastrofo katastrofo
7928 e03c 500

freshmoviequotes:

Brother Sun, Sister Moon (1972)

Reposted fromLittleJack LittleJack vialouve louve
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vialouve louve

Wszystko odjęte: i miłość, i siła.
W niemiłe miasto przeniesione ciało
Nierade słońcu. Czuję, że mi w żyłach
Krew wolniej płynie jakby zastygała.
....

Tylko sumienie dniami i nocami
Miota się we mnie, żądając haraczu.
Odpowiem mu, zakrywszy twarz rękami...
Lecz nie ma więcej ni łez, ni tłumaczeń.

— Anna Achmatowa
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vialouve louve
9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller vialouve louve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl