Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

- I kochasz ją, tak. Ale nie za bardzo.
- Dlaczego tak mówisz?
- Bo się nie wściekasz, nie szalejesz, nie rozpaczasz! Nie wybiegasz stąd z krzykiem, żeby ją udusić gołymi rękami! Co znaczy, że Wasze dusze nie są ze sobą zbyt mocno splątane. I dobrze. Tak mi podpowiada doświadczenie. Trzymaj się z dala od tych, których kochasz za bardzo. Bo to oni Cię zabiją. Po to, żeby żyć szczęśliwie na tym świecie, potrzebujesz kobiety, która ma własne życie i Tobie też pozwala żyć po swojemu.
— Donna Tratt - "Szczygieł"
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia

November 12 2017

Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

grimlolita:

Clap your hands if you’re actually low key mentally ill as fuck and can hardly handle anything and you feeling like no one actually likes you at all and all you wanna do is sleep your life away

Reposted fromdivi divi
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viawszystkodupa wszystkodupa
1118 9f90

archiemcphee:

Because sometimes what you need most is an affectionate black cat making friends with a mama rhino and her baby.

[via /r/babyrhinogifs]

November 10 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadobby dobby
3050 ddf3
Reposted fromkarahippie karahippie viarosalie rosalie
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viadestroyed destroyed
4254 c3d8

November 07 2017

5892 82f6 500
Reposted fromdivi divi
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
2318 d565
Reposted fromdivi divi via1901 1901
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover via1901 1901
2593 fdae 500
Reposted fromkaiee kaiee viawszystkodupa wszystkodupa
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viawszystkodupa wszystkodupa

November 05 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl