Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viakatastrofo katastrofo
1649 9cd6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatastrofo katastrofo

August 09 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadancingwithaghost dancingwithaghost
8998 4523
4138 3df5
Reposted fromidiod idiod viadancingwithaghost dancingwithaghost
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
7944 7904 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaszydera szydera
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
6098 c8b6
NOW
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaszydera szydera
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...

August 01 2017

6923 d2cb
Reposted frombanitka banitka vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viaunsteadyshy unsteadyshy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl