Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

9014 7bf1 500
Reposted from777727772 777727772 viaprzytulmnie przytulmnie
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaprzytulmnie przytulmnie
9842 6474 500

January 14 2018

5928 4f67

January 10 2018

bądź bardzo obok.
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viavigil vigil
1973 720b 500
Reposted frompiehus piehus viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viapsychoviolet psychoviolet
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viawszystkodupa wszystkodupa

January 07 2018

6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viaxannabelle xannabelle
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaxannabelle xannabelle
1533 dc5a 500
Reposted fromNanutka Nanutka viaxannabelle xannabelle
9951 e0b0
Reposted fromkatsiu katsiu viadancingwithaghost dancingwithaghost
5743 7b8e
gratuluje
Reposted fromheroinee heroinee viawrazliwa wrazliwa

January 03 2018

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera

December 30 2017

Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl