Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

chciałabym wszystkiego 
wszystko co mam to chęć
— dotknij.soup.io
bywam
w wielu miejscach
jestem
nie tam gdzie bym chciała
— dotknij.soup.io
nie mam nic do zaoferowania
— dotknij.soup.io
patrzę na ludzi, którzy robią rzeczy
ja nie robię nic
— dotknij.soup.io
Reposted bysapnai sapnai
nie mam nic co byłoby tylko moje
— dotknij.soup.io
8971 1f36
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavigil vigil
8740 5ac3 500
Reposted fromkerosine kerosine viavigil vigil
2309 1e03
Reposted fromsarazation sarazation viarosalie rosalie

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony via13-days 13-days
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina via13-days 13-days

April 18 2017

3383 f8b8
Reposted fromvandalize vandalize vialittlelies littlelies
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda via13-days 13-days
8774 c036
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaanastasie anastasie

April 17 2017

0801 1c12 500
Reposted fromdeszcz deszcz viadestroyed destroyed
7333 51b8 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viatoniewszystko toniewszystko
6226 a3da
Reposted fromShini Shini viatoniewszystko toniewszystko

April 16 2017

8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazulu zulu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl