Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

0727 bae0 500

scenephile:

- Bitch.
- Bastard.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaszydera szydera
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa

May 21 2017

4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasadystka sadystka
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viazabka zabka
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viazabka zabka

ilymorgannn:

xthegirlwithkaleidoscopeeyesx:

medievalfantasist:

gicknilbert:

HOW DID I SCROLL PAST THIS WITHOUT GIVING IT A CHANCE

With this gif, we shall achieve world peace.

I love that the bull just knows that the sheep is not going to hurt him, so he doesn’t even move.

This is so adorable

(Source: cineraria, via myfarawaykingdom)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadivi divi
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
9321 1712 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viadivi divi
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
5887 ba46 500
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viatake-care take-care
3473 f192
Reposted fromkarahippie karahippie
3959 76cd 500
Reposted fromvandalize vandalize viaPoranny Poranny
6912 e986 500
Reposted fromswozor swozor vianoisetales noisetales
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl