Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
5724 a00c 500
Reposted from92feliks 92feliks viadivi divi

May 22 2019

8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakatastrofo katastrofo

May 10 2019

3134 1094 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 25 2018

2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viajazzuj jazzuj
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viajazzuj jazzuj

October 24 2018

tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viadestroyed destroyed

October 13 2018

Reposted fromFlau Flau viasadporn sadporn

October 12 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczoo czoo
1517 06b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
4839 c704 500

September 11 2018

6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
0874 16d2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 01 2018

4472 ca19
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

June 30 2018

1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl