Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera

September 21 2017

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaszydera szydera
9425 061a
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viajazzuj jazzuj
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica via13-days 13-days
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadestroyed destroyed

September 18 2017

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viathelittleprince thelittleprince
Overthinking will destroy your mood. Breathe and let go.
— (via deeplifequotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
5535 fe42 500

spragnione:

nudzi mi się znowu

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
3220 d6f7

medicinasanguis:

no more words needed

Reposted fromzi zi viaszydera szydera
2830 edc4
Reposted fromunco unco viaszydera szydera

September 14 2017

Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaszydera szydera

September 11 2017

9255 020d 500
Bukowski.
Reposted fromitgirl itgirl viaszydera szydera
nienawidze być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viaszydera szydera
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl